mandag 27. desember 2010

Romjuls hilsen!

Etter en svært hektisk måned som nyvalgt ordfører kom Jula brått på i år. Da jeg våknet julaften om morgenen til store mengder snø, kom julestemningen av seg selv. Som ordfører var jeg innom alle 4 institusjonene i kommunen og ønsket beboere og tilsette god jul på julaften. Det var en kjekk besøksrunde jeg og rådmannen hadde.


 
I dag er det 27.desember og hverdagen har starta igjen for meg. Romjula skal brukes til å forberede ordfører gjerningen i det nye året. Kommunestyret har vedtatt at det skal gjennomføres en organisasjons gjennomgang med det som formål å identifisere aktiviteter og tjenester som kan organiseres på en anna måte for å oppnå kostnadsreduksjoner. Dette blir et spennende arbeid. Utfordringen vert å gjennomføre de endringer og tiltak som er nødvendige for å få økonomien i balanse. I et år der det også skal være kommunevalg er det en fare for at enkelte partier kommer til å drive partipolitikk og valgkamp framfor å ta et heilhetlig ansvar for utviklingen i kommunen. Det verste er om vi skulle havne i en politisk unnfallenhet og ikke vedtar nødvendige endringer. Det uføret kommunen er i reint økonomisk er et resultat av prioriteringene over mange år og ønsket om å tilby innbyggerne gode tenester, og det er således smertefullt for både innbyggere og tilsette å akseptere strukturendringer som resulterer i færre ansatte og et mindre offentlig tilbud og service til innbyggerne. Vi har innført eiendomsskatt i kommunen for å øke inntektene og tiden er moden for å prioritere tjenestetilbudet og om det er mulig å organisere oss mer effektivt for å oppnå kostnadsreduksjoner.


Ha en fortsatt God Jul!
Helsing
Ove

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar