tirsdag 12. januar 2016

BT sin svarte dag


Bergens tidende har i den siste tiden skrevet mye om luftforurensningen i Bergen. Da luftforurensingen var så ille at fartøy måtte forlate havnen. Var tiden moden tenkte jeg for å gi en kommentar. Det skulle jeg sikkert aldri ha gjort.BT sin oppfølging av min henvendelse blei alt anna enn vellykka, og jeg måtte skrive et debattinnlegg:


(Leserinnlegg BT)


Regjeringen har bidratt med mange gode ordninger for å få fortgang i elektrifiseringen av havnene slik at skip kan bruke landstrøm. Vi kan ikke annet enn forvente at Bergen og omland havnevesen benytter de muligheter som foreligger.  Se vedlagt rapport:

Strategien bør jo være å bli den fremste miljøhavnen i Norge!


Regjeringen gjort det betydelig mere lønnsomt for rederne å bruke landstrøm ved at vi allerede i gjeldende statsbudsjett har fjernet el avgiften for elektrisk kraft fra land til skip i næringsvirksomhet med bruttotonnasje over 400 tonn. Ordningen vil tre i kraft så snart saken er godkjent av ESA.

I tillegg er ordninger for støtte til redernes miljøtiltak om bord i skipene kraftig styrket. Enova har et samlet budsjett på 2,3 og her har redere muligheter til å søke om støtte til miljøtiltak.

 

I påvente av at elektrifisering av hamn og skip går sin gang bør havnevesenet sikre seg flere kaier utenfor sentrum enn det de har i dag. Det å tilby havn til fartøy som søker hamn for noen dager må også være en viktig oppgave for samfunnet for å hindre unødig utslipp.

Litt nostalgi må vel Bjerkestrand også tåle!
©Tourist Photo Willy Haraldsen
alt vel
OveIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar