onsdag 6. januar 2016

Et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling
Norge er i den mest utfordrende situasjonen på flere tiår. Oljeprisen har falt og ledigheten har økt. Vi har en flyktning- og migrasjonskrise. Europa utsettes for terror. Familier og enkeltpersoner opplever usikkerhet. Situasjonen krever politisk ansvarlighet. Det er viktig for Høyre at Norge styres trygt. Derfor er vi glade for at samarbeidspartiene ble enige om et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling.
Høyre får gjennomslag på flere helt sentrale områder for oss i budsjettet. Satsingen på samferdsel er rekordstor. Det bevilges enda mer penger til kunnskap, forskning og innovasjon. Det sosiale sikkerhetsnettet forsterkes. Regjeringen begynte i dette budsjettet omlegging til et skattesystem som skal oppmuntre til at vi skaper mer, ikke skatter mer. Høyre mener det er den beste måten å sikre varig velferd på. Det er også viktig for oss at et nytt skattesystem ikke gir utenlandske investorer mer igjen for pengene i Norge enn det gjør for norske investorer.

Arbeid mot økende ledigheten og å skape trygge arbeidsplasser er en nødvendig del av omstillingen til en grønnere økonomi. Det må gjøres med både kortsiktige og langsiktige grep. Et viktig poeng for Høyre er at de kortsiktige grepene ikke medfører varige økninger i offentlige utgifter. Derfor er regjeringens tiltakspakke på over 4 milliarder målrettet nettopp mot kortsiktige tiltak som ikke medfører varig økte offentlige utgifter, for å skape arbeid og aktivitet i regionene som rammes hardest av fallet i oljeprisen. Det langsiktige omstillingsarbeidet gjør vi gjennom å investere i samferdsel, kunnskap og skatteletter som gjør at det lønner seg mer å jobbe og å skape nye arbeidsplasser.

 

Arbeiderpartiet har anklaget oss for å bruke for mye oljepenger. Det blir hul kritikk fra et parti som selv budsjetterer med nesten 5 milliarder de ikke har reell inndekning for. Det betyr enten at de må bruke mer oljepenger enn i det vedtatte budsjettet, eller må øke skattene med nærmere 5 milliarder mer enn budsjettert på toppen av de 9 milliardene de allerede har budsjettert med, for å komme i mål. Det er helt feil medisin for norsk næringsliv nå.

Budsjettet gjør at går en lysere fremtid i møte.

Foto: Willy Haraldsen, touristphoto.noIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar