tirsdag 26. juli 2016

Industrimelding med ny politikk kan gi ny vekst


Det siste året har vi sett tydelige tegn på at vi står ovenfor en vesentlig endring i norsk økonomi og industri. Det gjør at vi må tenke nytt for å ha en vellykket næringspolitikk for fremtiden. Derfor har regjeringen satt i gang arbeidet med en industrimelding som skal ta for seg sentrale temaer av betydning for norsk konkurransekraft fremover.


Digitalisering og automatisering har konsekvenser for hva slags jobber vi kommer til å ha i fremtiden, og hvor mange det blir av dem. I møtet med endringer må vi velge hvordan vi vil møte dem – ser vi utfordringer eller muligheter? Noen utfordringer vil det være, men det er rimelig å anta at mulighetene vil være enda større. Historien har vist oss at teknologisk utvikling nesten uten unntak har ført til høyere produktivitet og sikkerhet. Dette må vi benytte oss av ved å ha en god og offensiv politikk der vi tar høyde for utfordringene og utnytter mulighetene.

Nettutgaven til Teknisk ukeblad hadde disse sitatene 20.juni:

“Ja, vi ser en ny trend innen mekanisk produksjon. Arbeidslønnens andel av produksjonskostnaden er ikke så høy lenger, og da bortfaller mye av hensikten. Homesourcing og robotisering gir høyere kvalitet og bedriften får bedre kontroll”

-Torgeir Reve, BI-

 

“Med ny produksjonsteknologi og automatisering, ser vi helt klart en trend i retning homesourcing”

-Knut E. Sunde, Norsk Industri-

 

Re-industrialiseringen av Norge blir således viktig for norsk økonomi fremover. Vi kan ikke spå hvilke sektorer som kommer til å bli de viktigste i fremtiden, men vi kan legge til rette for at næringslivet kan bruke utviklingen på en god måte. Vi vil styrke norsk næringslivs konkurransekraft. I en tid hvor oljen tar mindre plass i norsk økonomi må vi sørge for å ha flere vekstmotorer i norsk økonomi. Derfor vil vi fortsette å føre en offensiv konkurransepolitikk for bl.a  å sikre bedre skattepolitikk og bedre samferdsel. Vi må gjøre det enklere å drive og starte bedrifter her hjemme og legge til rette for at vi har kunnskapen som kreves for å være gode på innovasjon og omstilling.

Norge har en stolt industrihistorie med bevist evne til kontinuerlig omstilling. Det er et godt grunnlag for tiden vi går inn i. Utover høsten intensiverer vi arbeidet med industrimeldingen. I denne prosessen tar vi gjerne imot innspill som bidrar til at vi skaper en industripolitikk for fremtiden som gjør at Norges stolte industrihistorie kan fortsette.

 

Ove

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar