mandag 28. februar 2022

Krigen i Ukraina preger oss alle

Torsdag 24. februar var en svart dag for Europa. Det er krig i Europa, og den krigen berører oss alle.

·        Russland har nok en gang angrepet et naboland. Putin har nok en gang valgt krig foran fred og demokrati. Vi fordømmer dette på det sterkeste. Ansvaret for denne meningsløse krigen hviler ene og alene på én person: Vladimir Putin.

mandag 13. september 2021

En oljeskatt for fremtiden

 Forslaget til ny oljeskatt trygger tusenvis av jobber. Olje og gass vil fortsette å være Norges viktigste næring i overskuelig tid.  Terje Søviknes (Frp) trenger ikke ha medlidenhet med oss. Han bør heller sakke med bransjen. Der vil han få bekreftet at regjeringen sitt forslag er rett.

mandag 3. mai 2021

Høyres plan for et nytt yrkesfagløft for de neste fire årene

Norge har et stort behov for fagarbeidere i fremtiden. Derfor må vi gjøre enda mer for å løfte yrkesfagene, øke rekrutteringen til yrkesfagene og øke gjennomføringen. Kjørende utstyrsbusser, yrkesfaglige ungdomsskoler og strengere krav til yrkesfaglærernes kompetanse er blant Høyres lovnader for et nytt yrkesfagløft.

torsdag 15. april 2021

Koronakommisjonen har lagt frem sin rapport

24. april 2020 nedsatte regjeringen en uavhengig kommisjon for å gjennomgå og evaluere alle sider ved myndighetenes håndtering av koronapandemien. Koronakommisjonen ble bredt sammensatt, og har løst sitt oppdrag under professor emeritus Stener Kvinnslands ledelse. Kommisjonen har undersøkt relevante sider ved håndteringen av covid-19-pandemien, og la fram sin rapport i dag, 14. april 2021.

tirsdag 13. april 2021

Regjeringen tildeler kommunene ytterligere 750 millioner kronene, som skal kompensere bedrifter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak

 Les pressemeldingen og fordelingen på regjeringen.no

Mange bedrifter er helt avhengig av inntektene gjennom vinteren for å klare å holde hodet over vannet. Smittesituasjonen gjorde det nødvendig med store begrensninger i påskeutfarten også i år. I tillegg er mange overnattings- og serveringsbedrifter i byene hard rammet av restriksjonene.

De siste månedene har smittesituasjonen tilsagt innstramminger i smittevern.  En økning i innstramminger må etterfølges av økonomiske tiltak til bedrifter, familier og kommuner.

Det viktigste vi kan gjøre for å redusere de langsiktige konsekvensene av pandemien, er å sørge for at folk beholder jobben sin eller kommer raskt tilbake i jobb.

Behovene til virksomhetene endrer seg over tid. I denne runden spisser vi tildelingen ytterligere til kommuner med høy sysselsetningsandel i overnattings- og serveringsbransjen. Vi prioriterer også vinterdestinasjonene. I mange kommuner utgjør dette ryggraden i det lokale næringslivet, og regjeringen vil bidra til å sikre disse viktige arbeidsplassene.

Det er viktig at kommunene er raske med å fordele pengene til virksomheter som har det tøft.

Her er en lenke til fordelingen per kommune: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-750-millioner-i-koronastotte-til-naringslivet/id2843940/

  • 675 millioner kroner fordeles til kommuner etter antall ansatte i overnatting og serveringsbransjen i hver kommune.
  • Alle kommuner får et minstebeløp på 250 000 kroner.
  • 75 millioner kroner fordeles til kommuner med mange ansatte innen sesongbasert virksomhet.
  • I tillegg er det lagt vekt på at mange kommuner i Viken også er rammet av redusert handel i vinter som følge av forsterkede smitteverntiltak med særlig høyt tiltaksnivå.

 

Tidligere overføringer til kommunesektoren under pandemien

Samlet har regjeringen snart fordelt 3,1 milliarder kroner til kommunene, som kjenner de lokale forholdene best og kan hjelpe det lokale næringslivet gjennom krisen.

Oversikt over ekstra overføringer i 2020 til kommunesektoren under koronapandemien:

De siste månedene har smittesituasjonen ført til innstramminger i smittevern.  En økning i innstramminger må etterfølges av økonomiske tiltak til bedrifter, familier og kommuner.

søndag 14. mars 2021

Til ungdommen

Det skulle bare mangle at dere får leve like gode liv som foreldrene deres og får like gode muligheter som ungdom før dere har hatt. Hvis det skal skje må dagens politikere gjøre noen forandringer. Hvert 4. år kommer det som heter perspektivmedlingen til Stortinget. Det er kanskje det aller viktigste dokumentet dere som er unge i dag kan lese.

torsdag 11. mars 2021

Ny lønnsstøtteordning

Regjeringen legger frem en ny lønnsstøtteordning for bedrifter som tar tilbake sine permitterte. Ordningen gjelder for perioden 15. mars til 30. juni 2021. Ordningen er primært rettet inn mot de som har vært hardt rammet i lang tid. Formålet er å få permitterte raskere tilbake i jobb

lørdag 20. februar 2021

Flertall for Regjeringens kraftfulle tiltakspakke for jobber, unge og bedrifter

Den 29. januar la Regjeringen frem en kraftfull tiltakspakke for jobber, unge og bedrifter. Fredag 19.februar ble det klart at Regjeringens tiltakspakke får flertall i Stortinget. Proposisjonen skal behandles i Stortingssalen tirsdag 23.februar. Justeringer kan derfor komme. 

tirsdag 16. februar 2021

Enighet om pensjon fra første krone

 Høyre, Venstre og KrF er enige med FrP om å innføre pensjon fra første krone fra 2023. Dette er gode nyheter for alle unge og de som har korte og midlertidige deltidsjobber. Rundt én million arbeidstakere har ikke rett på pensjon fra første krone. Høyre har vært opptatt av at det alltid skal lønne seg å arbeide, og dette bidrar til det.

søndag 10. januar 2021

Kompensasjonsordningen for næringslivet

  Regjeringen viderefører kompensasjonsordningen for næringslivet til ut april 2021. Støttenivået videreføres på samme nivå som i januar og februar, det vil si at bedrifter kan søke om kompensasjon for inntil 80 prosent av de faste kostandene sine.  

søndag 22. november 2020

Enighet om langtidsplan for forsvarssektoren

Det ble i dag enighet om den nye Langtidsplanen for Forsvaret. Den nye langtidsplanen vil øke Forsvarets beredskap, reaksjonsevne og utholdenhet. Regjeringen jobber målrettet for å styrke både samfunnssikkerheten og statssikkerheten. Vi vil skape et tryggere Norge.

fredag 13. november 2020

Ny utredning om distriktspolitikk viser at Høyres politikk virker

 

 

Distriktsnæringsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. september 2019 for å vurdere næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn. 

Utvalget ble bedt om å beskrive hva god lokal og regional næringspolitikk er og synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene. Hensikten med utvalget var å utrede næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. Næringslivet er avgjørende, og det er tydelig at regjeringen sin politikk virker.