fredag 1. mars 2019

De glemte flyktninger

Kommunal og forvaltningskomiteen på Stortinget har vært i Jordan og Libanon på komitereise. Det har vært nyttig og lærerikt. Norge gjør en formidabel innsats. Det handler om at mennesker skal behandles med verdighet. Etter denne turen er jeg enda mer overbevist om at flyktningkriser må løses internasjonalt, og den økonomiske innsatsen bør i størst mulig grad rettes mot helt nødvendig innsats i nærområdene. I denne Bloggen skriver jeg om mine opplevelser og inntrykk og er på ingen måte en oppsummering av Høyres eller komiteen sin oppfatning.
torsdag 20. desember 2018

FNs migrasjonsplattform


Forhandlingene om den nye globale migrasjonsplattformen har pågått i snart to år og ble avsluttet på en FN-konferanse i Marokko 10. desember, og vedtatt på et møte i FNs generalforsamling i New York 19. desember. For Norge medfører det ingen endringer i innvandringspolitikken.

tirsdag 2. oktober 2018

Er det virkelig billigere, bedre og mer humant?På lederplass i Dagbladet 21.09.2018 blir det tatt til orde for at Norge bør utrede og teste en nederlandsk modell for innkvartering av enslige mindreårige. Modellen innebærer at enslige mindreårige asylsøkere plasseres i fosterhjem/mottaksfamilier fremfor i mottak, aller helst med foreldre med samme kulturbakgrunn. Lederen i Dagbladet kom i kjølvannet av dobbeltdrapene i Trondheim, hvor både gjerningsmann og ofre kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere.


Fattigdomspakke Statsbudsjettet 2019


181 millioner til barn i lavinntektsfamilier.
Det går godt i Norge. Vi må bruke de gode tidene til å få flere i jobb og hjelpe familiene som sliter med fattigdomsutfordringer. Andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt har vært økende gjennom mange år. Innvandring er en viktig forklaring.


torsdag 27. september 2018

Hva mener egentlig venstresiden i norsk politikk om KRF?

I denne bloggen er det en "knippe avisinnlegg" der AP og andre på venstresiden kritiserer KRF sin politikk. Er KRF virkelig så velkommen på venstresiden i norsk politikk som enkelte tar til ordet for?
nederst i bloggen er det et verdiregnskap for hva noe av det KRF har oppnådd i sammarbeid med regjeringen.


lørdag 22. september 2018

Økning i antall lærekontrakter


Nylig publiserte utdanningsdirektoratet nye, foreløpige tall, som viser at det er en økning i antall lærekontrakter. Flere fylker har økning både fra 2016 og 2017, andre fylker har økning fra 2016, men ikke 2017 og ett fylke har nedgang.
Flere elever velger yrkesfag og antallet lærekontrakter øker nasjonale for tredje året på rad. Men vi kan ikke la gode tall bli en hvilepute.
 

lørdag 30. juni 2018

Kommunereform


Kommunereformen

I perioden 2014 – 2017 er totalt 119 kommuner vedtatt slått sammen til 47 nye kommuner. Kommune Norge vil snart bestå av 356 kommuner. Selv det er for mange kommuner!

Det er fortsatt et stort potensiale for ytterligere flere kommunesammenslåinger. Resultatet fra reformen så langt er at hovedtrekkene i kommunestrukturen i landet ikke er endret vesentlig.

  • Fortsatt vil ca. halvparten ha kommunene ha under 5000 innbyggere.
  • Over 120 kommuner har færre innbyggere enn 3000.
  • I 2017 opplevde kommuner med under 3000 innbyggere i snitt en befolkningsnedgang på 0,5 prosent
  • Kommuner med over 15000 innbyggere i snitt hadde en befolkningsvekst på 1 prosent
  • Kun 72 av 221 kommuner med under 5000 innbyggere hadde en økning i folketallet, og av disse var det var det kun 24 som vokste med mer enn 15 innbyggere.

lørdag 17. mars 2018

Treng vi domstol til å frata statsborgerskap i særskilte situasjoner?

I denne bloggen skriver jeg om hvorfor vi måtte endre reglene for når vi som samfunn må frata noen norsk statsborgerskap. Dette er en alvorlig reaksjon overfor en statsborger, men der ikke uten grunn forslaget ble fremmet. Det er heller ikke uten grunn at dette ble vedtatt, men hva er stridens kjene i saken?

onsdag 17. januar 2018

Benketur til Bergen 15 januar.


Hordalandsbenken hadde årets første Benketur til Bergen, og besøkte sykehus, media og UIB. I denne bloggen kan du lese om besøket, arbeidet med å utvidingen på Haraldsplass, jobben med å få på plass et Protonsenter for kreftbehandling på Haukeland. Medieklyngen i Bergen, arbeidet med Marin Klynge, og mer av det gode arbeidet på UIB.

lørdag 6. januar 2018

Første Nyttårsmøte for Benken


Godt Nytt År!
3.januar så var Hordalandsbenken i full sving igjen i det nye året.
Da var det deltagelse på Fylkesordførerens årlige «Nyttårsmøte», og møte med Bergen kommune samt befaring på DNS.
Fylkesordførerens årlige nyttårsmøte samlet i god tradisjon gode representanter fra næringsliv, Akademika, politikk, kultur og samfunnslivet forøvrig til det årlige nyttårsmøtet. På agendaen sto det viktige tema innen fremtidens krav til kompetanse. Engasjerte innledere sørget for gode innlegg.

lørdag 16. desember 2017

Hordalandsbenken sin høst


Velkommen til Hordalandsbenken! Stortinget har for lengst konstituert seg og vi representanter fra Hordaland er fordelt til ulike komiteer og har fått ansvar for ulike oppgaver. Hordalandsbenken er i full sving med å bidra til at Hordaland sine utfordringer blir satt på dagsorden, og om mulig løst. I denne bloggen kan du lese litt om hvem vi er, hvordan vi jobber, og hvilke organisasjoner vi har hatt møte med, og ikke minst hvilke problemstillinger de har tatt til ordet for at vi arbeider med.


Statsbudsjetettets virkning for Hordaland 2018

I denne bloggen kan du lese litt om hvordan virkningen statsbudsjettet for 2018 får for oss i Hordaland innen et utvalg av tema.