lørdag 22. september 2012

Leige av Strandahallen 2012/2013

Leige av Strandahallen 2012/2013

Søkjarar som ønskjer tildeling i Strandahallen haust 2012 og vår 2013 må sende inn ein skrifteleg søknad.

• Strandahallen, treningstid kvardagar 17.00 – 22.00
• Strandahallen, treningstider laurdag og sundagar utanom terminfesta kampar og arrangement.


Skal med dette sende søknad til:
Sund kommune
Drifts- og utbyggingseininga
Postboks 23
5371 Skogsvåg

Søkjarane må gje informasjon om:
Lag, grupper/alderstrinn, kontaktperson og telefonnummer.

Søknadsfrist 30. September 2012.
Opplysningar på tlf: 958 55 910 eller e-post: rune.samsonsen@sund.kommune.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar