tirsdag 30. september 2014

Svertekampanje fra Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen hevder fiskeriminister Elisabeth Aspaker har erklært krig mot fiskerinæringen. For det første mener jeg det er tris at Helga Pedersen bruker ordet «krig» om mulige endringer i fiskeripolitikken. Vi ser daglige eksempler i TV på hva krig egentlig er.


For det andre er påstandene hun fremsetter uriktige. Fiskeriministeren har ikke signalisert at hun vil fjerne deltakerloven og fiskesalgslagsloven. Faktum er at det er et offentlig utvalg den rødgrønne regjeringen selv nedsatte, som ser på sentralt lovverk som Deltakerloven og Fiskesalgslagsloven. Det burde hun som tidligere fiskeriminister også vite. Helga Pedersen vet eller burde også vite at Sundvolden-plattformen sier at fiskesalgslagsloven skal «videreføres og moderniseres» for å sikre fleksible, effektive og velorganiserte markedsplasser noe også utvalget de rødgrønne nedsatte må vurdere når de skal se på lønnsomheten i fiskeindustrien. Når det gjelder deltakerloven åpner regjeringsplattformen for en oppmyking. Hvorfor skal ikke en datter som arbeider på kontoret til sin fiskerfar med drift av fiskebåter kunne arve og overta rettighetene?

Høringssaken som tydeligvis fikk Helga Pedersen til å tenne på alle plugger, innebærer en betydelig forenkling for norske fiskere. Regjeringen vil selvfølgelig innta en lyttende holdning til høringen om at det i kvoteomsetningen ikke skal måtte følge med en båt når kvoter omsettes. Men jeg vil tro at de fleste i næringen mener det vil være en lettelse å slippe de omgåelsestaktikkene som i dag brukes. Å bruke samme båt tretten ganger for å flytte kvoter som med «B.M. Drivenes» som Fiskeribladet i 2012 skrev om, har vært vanlig praksis i en årrekke. Men jeg må si det er en meningsløs praksis dersom målet er at kvoter skal skifte eier mellom godkjente fiskere. Høyre vil forenkle Norge. Vanlige folk, arbeidsgivere og næringsliv møter for mange hindre i sin hverdag. Dette er en sak som burde vært ordnet opp i for mange år siden. Arbeiderpartiet må gjerne være uenig i sak, men der er nok argumentene svake. Da ser vi et gjenkjennelig Arbeiderparti. Vi kjenner igjen Helga Pedersen fra i vår da hun gav årsmøtet til Vadsø Ap klar beskjed om at den nye regjeringen må svertes.

 
Ove Trellevik

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar