onsdag 21. juni 2017

15 nye rekrutteringskvoter til fiskeryrket


Fremtidens sjømatnæring behøver kompetente unge fiskere. regjeringen har derfor bestemt at det skal lyses ut inntil femten nye rekrutteringskvoter for 2018, en økning på 50 prosent fra de foregående årene.


Det vil ytterligere bidra til å styrke trenden med at ungdom nå søker seg til fiskeryrket. Fra 2015 til 2016 økte antall fiskere i Norge fra 11 130 til 11 244. 40 prosent av de nye fiskerne var under 30 år. Ordningen gjelder for fiskere under 30 år som eier fartøy. Fem av de femten deltakeradgangene er forbeholdt søkere med lengst dokumentert fartstid, mens de resterende ti deltakeradgangene vil fordeles etter samme rangeringsliste som i 2016. Dette gjøres for å påse at fiskere med lang fartstid og erfaringsbasert kunnskap sikres en større del av deltakeradgangene som nå lyses ut.

Siden 2009 har departementet årlig lyst ut nye deltakeradganger, såkalte rekrutteringskvoter, til unge fiskere som eier fiskefartøy. Målet er å gjøre det lettere å etablere seg som fartøyeier og å sikre rekruttering til fiskeryrket. Mangen etablerte fiskere ser denne ordningen som en utfordring, da rekrutteringskvoter hentes fra de etablerte fiskernes ressurser. Jeg forstår denne tilnærmingen. Vi bær kanskje i fremtiden se på andre måter å rekruttere ungdommen inn til yrket på.

Fiskeridirektoratet vil om kort tid lyse ut rekrutteringskvotene.
"Skitt fiske"
Ove

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar