lørdag 17. mars 2018

Treng vi domstol til å frata statsborgerskap i særskilte situasjoner?

I denne bloggen skriver jeg om hvorfor vi måtte endre reglene for når vi som samfunn må frata noen norsk statsborgerskap. Dette er en alvorlig reaksjon overfor en statsborger, men der ikke uten grunn forslaget ble fremmet. Det er heller ikke uten grunn at dette ble vedtatt, men hva er stridens kjene i saken?