søndag 22. november 2020

Enighet om langtidsplan for forsvarssektoren

Det ble i dag enighet om den nye Langtidsplanen for Forsvaret. Den nye langtidsplanen vil øke Forsvarets beredskap, reaksjonsevne og utholdenhet. Regjeringen jobber målrettet for å styrke både samfunnssikkerheten og statssikkerheten. Vi vil skape et tryggere Norge.

fredag 13. november 2020

Ny utredning om distriktspolitikk viser at Høyres politikk virker

 

 

Distriktsnæringsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. september 2019 for å vurdere næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn. 

Utvalget ble bedt om å beskrive hva god lokal og regional næringspolitikk er og synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene. Hensikten med utvalget var å utrede næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. Næringslivet er avgjørende, og det er tydelig at regjeringen sin politikk virker. 

tirsdag 10. november 2020

Regjeringen med nye kraftfulle koronatiltak

Regjeringen la i dag frem en rekke nye kraftfulle tiltak som skal motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene. Blant tiltakene er en ny støtteordning til bedrifter som rammes av omsetningsfall som følge av koronapandemien. Tiltakene koster til sammen 17,7 milliarder. 

Les pressemelding på regjeringen.no