lørdag 28. desember 2013

Framtidens landbruk, med eller uten norsk bonde?


Norsk landbrukspolitikk er et hett tema for tiden. Det har vår landbruksminister Sylvia Listhaug bidratt til, og ikke minst deler av landbruket selv, med sine negative holdning til endringer. Landbruket har vært i konstant endring de siste 200 år, og mange har kjempet imot. Slik vil det også bli i tiden som kommer. Debatten om framtidens landbruk er ikke ferdig.


torsdag 26. desember 2013

Maritim strategi gir nye vekstmuligheter


Det er viktig med en konkurransedyktig nettolønnsordning for sjøfolk. Norsk maritim næring sysselsetter over 100 000 mennesker, hvorav rundt 40.000 i rederier, 30.000 yter maritime tjenester, 18.000 innen utstyrsleveranser og 12.000 i verftsindustrien. 25 000 av disse er det vi tradisjonelt regner som sjøfolk. Verdiskapingen utgjør i overkant av 7 prosent av Norges BNP. Den norsk kontrollerte flåten er nummer 5 i verden målt i antall skip og nummer 7 målt i volum. Den maritime næringen er Norges nest største konkurranseutsatte næring. Denne næringen har bidratt til at vi er verdensledende innen olje og gass næringen offshore.

torsdag 19. desember 2013

Det nermer seg jul!

Denne høsten har gått fort, men jeg er vel etablert på stortinget og har hatt en travel høst. Valgdagen 9.september ble svært spennende for min del. Første gang på stortingslista til Hordaland Høyre, og på en usikker 6.plass. Valgnatten viste prognosene at jeg var inne og ute flere ganger, før endelig opptellingen kunne avsluttes og jeg var sikret fast plass. Det ble et spennende døgn. I denne bloggen kan du lese litt om hvordan høsten i Oslo ble. Det er også mange bilder som gjør bloggen lettlest og er helt uten politisk budskap nå i førjulstida!


onsdag 18. desember 2013

Boplikt med uønsket resultat

Både Høyre og FRP har fått kritikk for at de ønsker å se på reglene for både boplikt og odel. Eiendomsrett er en grunnleggende rett i et liberalt demokrati. Høyre mener private grunneiere har personlig interesse av å forvalte sin eiendom i et langsiktig perspektiv slik at det kan overlates neste generasjon i minst like god stand.