torsdag 11. juli 2013

Står nynorsken til forfall utan eksamen i sidemål?


Høgre er i den seinare tid vorte jamleg kritisert for sitt vedtak på partiet sitt landsmøtet om å avvikle ordninga med eigen karakter og eksamen i sidemål i ungdomsskulen og i den vidaregåande skule. Høgre sitt klåre standpunkt er viktig og framtidsretta. Det er eit vedtak som også eg som nynorsk ordførar støttar!

Høgre sin arbeidslivspolitikk


Høgre har i den seinare tid vorte angrepet frå ulikt hald for vår arbeidslivspolitikk. Felles for angrepa er at dei er tufta på synsing om korleis Høgre vil styra, og ikkje fakta frå korleis Høgre styrer. Det er som kjent svært mange kommunar som er styrt av eit fleirtal der Høgre er sentral. Det er Høgreordførar i 125 kommunar.  Som Høgre ordførar I Sund kommune har eg gode erfaringar frå samarbeidet med dei tilsette sine organisasjonar lokalt.

mandag 1. juli 2013

Sommarbrev


Denne våren har gått rasande fort. Livet som ordførar i Sund kommune er kjekt og givande, og eg har aldrig hatt det så lærerikt som no. Erfaringa som ordførar har likevel gjort meg meir overtydd om at me treng ei samfunnsendring, ei ny retning og ny kurs for landet!