søndag 18. august 2013

Pappaperm - Høyres og AP sin virkelighet


Takk til arbeiderpartiet for at de viser til hvilken forskning de mener er relevant og viktig for pappaperm debatten. Innlegget til Jan Stian Vold 16.august på BTdebatt (som no er signert Jette F.C??),og det han henviser til bekrefter jo min oppfatning av at fedrekvotens effekt på likestilling er dårlig dokumentert.
 

fredag 16. august 2013

fedrekvote - Hva er best for barnet?


Arbeiderpartiets Jette F.Christensen refererer til forsking og fremsetter påstander mot Høyre som det overhodet ikke er grunnlag for.  Hun viser heller ikke til hvilken forsking hun bygger sine påstander på, og hun kan umulig ha fått med seg alle fakta.
 

AsylpolitikkStatssekretær Pål Lønseth (Ap) ber meg feie for egen dør i BA 14.august. Det er gledelig for meg å meddele både Lønseth og leserne at Sund kommune har «feiet for egen dør» helt siden vi fikk de første flyktningene, og det er ca 30 – 40 år siden. Hverken Sund kommune eller jeg som ordfører har noe å «skamme» oss over. Pål Lønseth må gjerne ta turen til Sund kommune og sette seg inn i hva vi har gjort både i Sund og i Bosnia. Pål Lønseth har rett i at vi ikke tok imot 25 flyktninger i 2012. Sund kommune er ikke enestående i så måte. Lønseth burde med all respekt kanskje skaffe seg kunnskap om HVORFOR kommunene ikke tar imot det antall flyktninger som Staten ønsker. Faktum er at dette kan være svært kostbart for kommunene, og det kan gå ut over tjenestetilbudet til resten av innbyggerne. I Sund kommune har må vi bedre både helse og lege tjenesten, og ikke minst muligheten til å bosette flyktningene før det blir aktuelt å ta imot flere.
 

onsdag 14. august 2013

Førehandsrøysting - Storting- og sametingsval 2013


Førehandsrøysting - Stortings- og sametingsval 2013


Valdagen for stortings- og sametingsvalet i år er måndag den 09. september.

Dersom du ynskjer det, kan du røysta på førehand i tidsrommet f.o.m. måndag 12. august og fram t.o.m. fredag den 06. september.

Du kan førehandsrøyste i den kommunen du sjølv ynskjer, men dersom du røystar i ein annan kommune enn der du er manntalsførd, må du gjera dette så tidleg at røysta når fram til heimstadkommunen din med postgang innan valdagen.

søndag 11. august 2013

Høgre vil ikkje fjerne pappapermen!


 
Me møter stadig påstandar om at me vil fjerne pappapermen. Det er feil. Høgre vil fjerne fedrekvota. Høgre er for at begge foreldra skal ha rett til å ta ut permisjon og være heime med små born. Høgre meiner det er bra at far tar permisjon, og bra at begge foreldra tar ein aktiv del av småborns omsorga. Fedrane i dag deltar i bornas oppvekst på ein helt anna måte enn for ein generasjon sidan. Orsaka har vore at delar av foreldrepermisjonen har vore øyremerka far. Det har bidrege til ein holdningsendring og ein sosial endring. Fedrane tar i dag meir ansvar i småbarnsfasen.