torsdag 20. desember 2018

FNs migrasjonsplattform


Forhandlingene om den nye globale migrasjonsplattformen har pågått i snart to år og ble avsluttet på en FN-konferanse i Marokko 10. desember, og vedtatt på et møte i FNs generalforsamling i New York 19. desember. For Norge medfører det ingen endringer i innvandringspolitikken.