søndag 31. januar 2016

Krevende tider for nasjonen


Det er krevende tider som følge av lav oljepris og kostnadskutt i oljesektoren. Norsk Olje og Gass inviterte til dialogmøte onsdag 27.januar i Bergen for å drøfte utviklingen.

onsdag 20. januar 2016

Muligheter og utfordringer for Norge i handelspolitikken


Tirsdag 19.januar var det debatt om globalisering og handel i Stortinget. Det var en viktig diskusjon om hvordan vi skal innrette handelspolitikken i en stadig mer globalisert verden med handel av varer og tjenester. 

AP sin eierskapspolitikk svekker lokalt norsk eierskap og arbeidsplasser


Her på Stortinget skal vi nå starte arbeidet med en ny skattereform. Hvordan skatte og eierskapspolitikken blir utformet  for fremtiden er viktig konkurransepolitikk. Vi er gode på mye og har forutsetninger for å ha et variert norsk næringsliv, men har vi en politikk som sikrer at næringslivet i stor grad også blir eid av nordmenn, eller skal vi overlate eierskapet av arbeidsplassene her hjemme til utenlandske eiere?

Konkurransepolitikk for fremtiden


De er 22 år siden Norge fikk sin reviderte konkurranselov, og Konkurransetilsynet ble etablert – først i Oslo, og fra 2004 i Bergen. Loven innebar bedre fusjonskontroll, forbud mot prissamarbeid og misbruk av dominerende stilling i et marked.
Nå vil regjeringen styrke konkurransepolitikken med å etablere en konkurranseklage nemd i Bergen, og modernisere konkurranseloven. Dette vil styrke det sterke kompetansemiljøet som allerede er her i Bergen.onsdag 13. januar 2016

Arbeiderpartiet vil svekke norsk maritim konkurransekraft med sin politikk

Det er med uro vi alle registrerer det som skjer i olje og offshore sektoren. I den senere tid har flere offshorerederi signalisert krevende tider rent finansielt. Sist uke signaliserte Island offshore at bankene kanskje også må ta tap. De er ikke alene. Flere offshorerederiene seiler i farlig farvann for tiden og banker frykter det samme. Havila Shipping varslet nylig restrukturering av gjelden,  og planlegger kapitalforhøyelse.


tirsdag 12. januar 2016

BT sin svarte dag


Bergens tidende har i den siste tiden skrevet mye om luftforurensningen i Bergen. Da luftforurensingen var så ille at fartøy måtte forlate havnen. Var tiden moden tenkte jeg for å gi en kommentar. Det skulle jeg sikkert aldri ha gjort.


onsdag 6. januar 2016

Et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling
Norge er i den mest utfordrende situasjonen på flere tiår. Oljeprisen har falt og ledigheten har økt. Vi har en flyktning- og migrasjonskrise. Europa utsettes for terror. Familier og enkeltpersoner opplever usikkerhet. Situasjonen krever politisk ansvarlighet. Det er viktig for Høyre at Norge styres trygt. Derfor er vi glade for at samarbeidspartiene ble enige om et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling.