lørdag 16. februar 2013

Fylkes saker i fokus denne veka


I denne bloggen kan du lese om status på sambandet til Lerøy/Bjelkarøy, samt status på fylket sitt arbeid med den vidaregåande skulen i Sund.
 

lørdag 9. februar 2013

Bergensregionen kan gjere Noreg til verdas fremste sjømatnasjon!


Den nye stortingsmeldinga om sjømat er under utarbeiding. Visjonen for sjømatmeldinga er ”Noreg – verdas fremste sjømatnasjon”.  Eit viktig grunnlagsmateriale for Stortingsmeldinga er tilrådingane frå arbeidet med ny strategi for marin forsking og utvikling; HAV 21-rapporten som blei lagd fram 7.november. I denne bloggen kan du lese korleis eg meiner Bergensregionen kan kan bidra til å nå visjonen.

God start på året


 
Det har vore stilt her på bloggen lenge no. Fleire har gitt meg tydeleg tibakemelding på det! Slik skal det være. At det er stilt på bloggen betyr ikkje at det ikkje skjer noko! Det er stor aktivitet i kommunen og det skjer mykje spennande.