søndag 12. april 2020

Samfunnet vil åpne gradvis og kontrollert


Regjeringen har  besluttet hvilke tiltak vi skal ha i den videre kampen mot koronaviruset. Det gjør de med bakgrunn i nye analyser fra Folkehelseinstituttet og råd fra Helsedirektoratet. De nye tiltakene forutsetter at vi skal ha gode regler for smittevern på plass. Derfor skal Folkehelseinstituttet, sammen med fag- og bransjeorganisasjonene, jobbe med standarder for smittevern innenfor de ulike områdene.