lørdag 22. april 2017

Maritim næring leverer grønn konkurransekraft

Med regjeringens politikk har maritim næring allerede tatt store steg mot grønn konkurransekraft. I tillegg til lavere utslipp er målet med regjeringen sin politikk å skape et hjemmemarked av klimavennlige løsninger som igjen gir muligheter for grønn eksport.


lørdag 15. april 2017

Ventetider i helsevesenet

Ventetiden ved sykehusene fortsetter å gå ned. Ventetiden er redusert med 9 dager i 2016 sammenlignet med 2015. Gjennomsnittlig ventetid for alle tjenesteområder var 60 dager.For første gang er den nasjonale gjennomsnittlige ventetiden under det gamle målet på 65 dager. Ved utgangen 2016 var antall ventende ved oppstart helsehjelp 205 000. Dette er en nedgang på 24 000 fra 2015, og om lag 70.000 færre ventende sammenliknet med utgangen av 2013.

mandag 10. april 2017

Norge og EU enige om avtale om handel med landbruksprodukt


Regjeringen og Europakommisjonen er enige om en ny avtale etter EØS-avtalens artikkel 19 om handel med landbruksvarer. Etter EØS-avtalens artikkel 19 skal Norge og EU hvert annet år gjennomgå vilkårene for handel med basis landbruksvarer med sikte på økning av handelen.  Det er tidligere inngått to artikkel 19 avtaler mellom Norge og EU. Disse ble iverksatt henholdsvis 1. juli 2003 og 1. januar 2012. Den nye avtalen trer formelt i kraft når den er godkjent av begge parter. Vi behandler saken i Stortinget ila våren.


torsdag 6. april 2017

Regjeringen sine reformer trygger velferden


Norsk økonomi står foran en omstilling. Vi må få mer velferd for skattebetalernes penger. Det er perspektivløst når enkelte politikere vingler om viktige reformer. Det skaper usikkerhet i en tid der det er trygghet Norge trenger.  Regjeringens reformer er del av en offensiv strategi for å trygge velferden.

tirsdag 4. april 2017

Høyre vil ha flest mulig norske sjømenn på norske skip


Høyre ønsker flest mulig nordmenn på norske skip. Vi ønsker også flest mulig norske skip med norsk flagg. Derfor har vi styrket nettolønnsordningen og lovfestet den. Vi har styrket rammebetingelsene slik at 36 skip har flagget hjem til Norge. En stor norsk maritim næring gagner norske sjøfolk og det gagner det norske samfunn. Det foregår en debatt med påstander om at regjeringen vil akseptere sosial dumping, og at tusenvis av norske og nordiske sjømenn vil bli satt på land. Dette er useriøse påstander.