søndag 14. mars 2021

Til ungdommen

Det skulle bare mangle at dere får leve like gode liv som foreldrene deres og får like gode muligheter som ungdom før dere har hatt. Hvis det skal skje må dagens politikere gjøre noen forandringer. Hvert 4. år kommer det som heter perspektivmedlingen til Stortinget. Det er kanskje det aller viktigste dokumentet dere som er unge i dag kan lese.

torsdag 11. mars 2021

Ny lønnsstøtteordning

Regjeringen legger frem en ny lønnsstøtteordning for bedrifter som tar tilbake sine permitterte. Ordningen gjelder for perioden 15. mars til 30. juni 2021. Ordningen er primært rettet inn mot de som har vært hardt rammet i lang tid. Formålet er å få permitterte raskere tilbake i jobb