torsdag 29. september 2011

LYST TIL Å VERA MED Å STARTA NYE LOKALE TURLAG I REGIONEN?

Sotra – Øygarden turlag, Nordsjøløypegruppa ”Ut mot havet” og andre entusiastar har i mange år stått på for å rusta opp stinettet i regionen vår, og samstundes inspirert til å ta dei i bruk. Det vart vist til ei solid satsing lokalt i ein søknad til Gjensidigestiftelsen, som resulterte  i at vi har fått fleire hundre tusen kroner til skilting og gradering av Nordsjøløypa og andre stiar. Kr 200.000 skal gå til ei padleløype frå sør i Sund til nord i Øygarden.

lørdag 24. september 2011

Valresultatet - og vegen til styring og dei viktige posisjonar

Vestnytt har skreve mykje om valet og forhandlingane deretter. Det som er skreve er i det store og heile tilfelle, men avtalebrot har det ikkje vore slik enkelte hevdar - då er det iallefall ulikt syn på kva som var intensjonen med sjølve intensjonsavtala. Her følgjer ei oppsummering frå mi side.

37 – 38. Travle veker.


Desse to siste vekene har det vore heise stor aktivitet. Dette grunna valet samt at dei daglege oppgåvene må takast tak i. Dette er orsaka til at eg ligg etter med å oppdattere bloggen!  Valet og "knivinga om styring og posisjonar" blir orientert om i eigen Blogg. I denne bloggen oppsummerar eg dei andre aktivitetane som kanskje kan vera av interesse.

onsdag 21. september 2011

KULTURPLANARBEID SUND KOMMUNE.

Her er referatet frå Dialogmøtet med kunstnarar og kulturarbeidarar 14.september ifm arbeidet med kulturplanen.

lørdag 10. september 2011

Veke 36. Ungdomskontoret i fokus og besøk frå Bosnia denne veka!


Det er hektiske og travle dagar. Me har hatt besøk frå Bosnia denne veka og Stryringsgruppa for ungdomskontoret har hatt møte. Partia er opptekne med valkamp og det nærmar seg val, og ”frieria” frå ulike parti og mellom partia er merkbar.

søndag 4. september 2011

INVITASJON TIL SKAPANDE KUNSTNARAR OG KULTURUTØVARAR

Du vert med dette invitert til dialogmøte onsdag 14.09. kl 18.00 på biblioteket

Sund kommune er i gang med å laga ein kommunedelplan for kultur. Kulturlova ligg til grunn for arbeidet. Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakter sitt ansvar for å fremja og leggja til rette for eitt breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk.

lørdag 3. september 2011

Kausland Kyrkje 130 år


Fredag 2. september var det kulturkveld i Kausland kyrkje for å markere at kyrkja er 130 år. Det var eit flott arrangement.

Veke 35. Politiråd, næring og skule i fokus!

Øyane DPS
Ei ny travel veke er ove. Valkampen har starta og i tillegg har det vore viktige møter denne veka. Det skjer mykje spennande i regionen.

 


torsdag 1. september 2011

Status for Vegprosjekta i Sund kommune

I denne bloggen gjer eg ein oversikt over dei største vegprosjekta me har i arbeid der Hordaland Fylkeskommune er involvert. Her kan du lese den siste statusen i dei aktuelle prosjekta. Dei minste prosjekta som berre gjeld kommunale vegar blir ikkje omtala her.
Prosjekta som blir omtala her er ikkje rangert etter ei prioritering og eg arbeider såleis for å realisere alle.