Det er ikke tvil om at det er begått grove feil og mangler i selve etterforskningen i Monika-saken. Dette er slått fast i flere instanser blant annet av Riksadvokaten sin granskningsgruppe. Spesialenheten for politisaker har dømt Hordaland politidistrikt for grov uforstand i tjenesten.

Wiersholm sin rapport kritiserer politiets handlemåte. Politimesteren i Hordaland har innrømmet at moren har vært utsatt for ekstrem merbelastning som følge av feil begått av politidistriktet og enkeltpersoner.


link til artikkelen i BT:
http://www.bt.no/meninger/debatt/Monikas-mor-fortjener-oppreisning-3561739.html