lørdag 25. juni 2011

Meiningsmåling Sund kommune

Norfakta Markedsanalyse har gjennomført ei spørjeundersøking i perioden 27.mai til 17.juni i Sund kommune. 

Veke 25. Generalforsamlingar, skuleavslutning og formannskapsmøte

Det nærmar seg såleis ferie – men ikkje før neste helg! Denne veka har vore prega av fleire generalforsamlingar, skuleavslutningar, strategi arbeid Gode Sirklar AS og det siste møtet i formannskapet før ferien.

fredag 17. juni 2011

Veke 24. Samferdselsminister og vegopning, kommunestyre og Klimarådet

Kort veke - berre 4 arbeidsdagar - men det har vore lange dagar og seine kveldar heile veka. Tysdag med vegopning og kommunestyre om kvelden, Onsdag med kontordag og generalforsamling i Sund vatten og Avlaup om ettermiddagen og Torsdagskvelden på informasjonsmøte på Stranda skule om den nye skulen og anleggsperioden. No er det Fredag og eg skal til Stord på Hordakyststemne! Ha ei fin fin helg!


onsdag 15. juni 2011

Johannes Kleppevik sin minnepris

Fredag 10.juni vart Johannes Kleppevik sin minnepris utdelt!
I år gjekk den til...

Opning av vegen Eide - Vorland


Tysdag 14.juni var det vegopning på den nye vegen frå Eide til Vorland. Til tross for dårlig vær var dette ein kjekk dag med snorklipping av samferdselsministeren! I denne bloggen kan du lese litt om prosjektet, sjølve opningsdagen og nokre av talene.

 

lørdag 11. juni 2011

Veke 23. Utbyggjingsplanar, økonomi og organisering, eigarmøte i BRB og BIR

Utbyggjingsplanar på Vorland, økonomi - organisering i Sund kommunetur med elevar frå Sotra Vidaregåande skule, eigarmøte i BRB og BIR i fokus.

fredag 3. juni 2011

Veke 22. Marin næring, Valet og Samhandlingsreforma i fokus

Då er det helg igjen og det er fine vêrmeldingar for helga og eg har planar om å mala hus! Denne veka fekk eg også malt litt. Fri Torsdag og Fredag! (nesten).
Elles har veka vore prega av seminar om Marin næring, samhandlingsreforma og haustens val.

onsdag 1. juni 2011

Kan vestlandet styrkje sin posisjon innan marin næring?

Har norske industri- og forskningsmiljø spesielle føremon innan biomarin sektor? Kva faktorar avgjør suksess og fiasko? Kan offentlig og privat sektor styrkje samarbeidet for å fremje vidare utvikling og vekst i Bergensregionen?