lørdag 16. desember 2017

Hordalandsbenken sin høst


Velkommen til Hordalandsbenken! Stortinget har for lengst konstituert seg og vi representanter fra Hordaland er fordelt til ulike komiteer og har fått ansvar for ulike oppgaver. Hordalandsbenken er i full sving med å bidra til at Hordaland sine utfordringer blir satt på dagsorden, og om mulig løst. I denne bloggen kan du lese litt om hvem vi er, hvordan vi jobber, og hvilke organisasjoner vi har hatt møte med, og ikke minst hvilke problemstillinger de har tatt til ordet for at vi arbeider med.


Statsbudsjetettets virkning for Hordaland 2018

I denne bloggen kan du lese litt om hvordan virkningen statsbudsjettet for 2018 får for oss i Hordaland innen et utvalg av tema.

tirsdag 12. desember 2017

AP og SP si merkelege haldning til fylkes og regionsutvikling


Omkampene si tid er forbi. Opposisjonen med AP og SP i spissen, tapte omkampen om kommune- og regionreforma 7.desember. Vedtaket om samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane var eit demokratisk og frivillig fatta vedtak i begge fylkestinga. Likevel klarte AP og SP på Stortinget å fremja forslag  om å reversere denne og fleire andre samanslåingar no i haust. Dette til tross for at dei sjølve har hatt store ambisjonar om ei regionreform. Det er langt mellom liv og lære.

søndag 10. desember 2017

Integrering av asylsøkere og innvandrere må bli bedre


Mye har endret seg siden begynnelsen på 2000 tallet. Bare de siste fem årene er det komt over 78 000 personene som er gitt opphold og som skal integreres i samfunnet. Vedvarende sosial utestengning fra arbeidslivet kan føre noen ut i radikalisering og mange flere ut i depresjon. Er det slik at norsk integreringspolitikk har ført til utenforskap og arbeidsledighet?  Jeg mener ja, og derfor må integreringen bli bedre.