søndag 13. august 2017

Lys for olje & gass næringen

Olje- og gassnæringen er, og vil fortsatt være den viktigste næringen for Rogaland og Vestlandet i mange år fremover. Ikke bare i form av direkte jobber og verdiskapning, men også i form av ringvirkninger; fra jobber på verft og i teknologiselskap, til pølseboder og trailersjåfører. Den som skal slukke lyset på sokkelen er enda ikke født, og det skal vi alle være glade for.

Nye pakkeforløp innen helsevesenet

Høyre vil innføre pakkeforløp for alle pasienter med muskel, skjelett, smerte og utmattelsessykdommer. Dette er en stor gruppe pasienter med mye smerter som ofte henvises mye rundt i systemet og ikke hjelpes godt nok. Et pakkeforløp vil korte ned ventetiden og sørge for at alle får den beste behandlingen vi har tilgjengelig.

Formueskatt


Høyres fire viktigste valgkampsaker denne valgkampen er å få mer kunnskap i skolen, skape flere jobber, trygg omsorg og raskere behandling, og styrke forsvar og beredskap. I tillegg har vi sagt at vi skal fase ut formuesskatten på maskiner, produksjonsutstyr og annen arbeidende kapital.

torsdag 10. august 2017

Leif Sande og AP tar feil


AP`s Leif Sande slår et slag i løse luften når han hevder i sin Blogg at Sjømennenes dom over de politiske partiene er klare. Jeg skal unnskylde Leif Sande med at han enda ikke er stortingsrepresentant, og av trolig ren uvitenhet ikke kjenner verken Høyre eller stortinget sine vedtak.

Blå politikk for blå maritim vekst
Høyre i regjering har bidratt til en historisk offensiv satsing på den maritime næringen. Våren 2015 la regjeringen frem den maritime strategien "Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid". Rekordmange skip flagger hjem som følge av endringene og norske arbeidsplasser sikres gjennom en styrket nettolønnsordning og regjeringens styrking av næringens rammebetingelser.

Som følge av regjeringens endringer i fartsområdebegrensninger har en rekke skip flagget tilbake til norsk flagg. Noen er havnet i NIS og mange er flagget i NOR. 50 skip har flagget hjem som følge av endringene i fartsområdebegrensninger.

lørdag 5. august 2017

Det er vår plikt å ta vare på havet og fjordene våre!


Plast i havet er ødeleggende for fiskenæringen, og røykfylte fjorder bidrar til at turistnæringen ødelegger for seg selv. Heldigvis har vi en regjering som tar problemene på alvor.