onsdag 21. juni 2017

Økte kvotetak i kystflåten over 11 meter

Regjeringen har besluttet å heve kvotetakene i kystflåten over 11 meters hjemmelslengde. Forslaget var på høring i 2015, men faller først nå på plass etter en bred enighet mellom H/V/FRP.

15 nye rekrutteringskvoter til fiskeryrket


Fremtidens sjømatnæring behøver kompetente unge fiskere. regjeringen har derfor bestemt at det skal lyses ut inntil femten nye rekrutteringskvoter for 2018, en økning på 50 prosent fra de foregående årene.

tirsdag 20. juni 2017

Høyre ønsker norske eiere, men formueskatten favoriserer utenlandske eiere


Høyre vil foreslå ytterligere vekstfremmende skattelettelser og vi ønsker et skattesystem som legger til rette for videre økonomisk vekst, og som ikke diskriminerer norsk eierskap og svekker norske arbeidsplasser slik AP’s og SP skattepolitikk gjør.

tirsdag 13. juni 2017

Taredyrking


Havet blir viktigere for Norge og for resten av verden de neste tiårene. Verdens befolkning er ventet å øke til ni milliarder mennesker omkring 2050. Det fører til store utfordringer, men også muligheter.

Forslag om ny lakseavgift vedtatt - dessverre.


Opposisjonen på Stortinget har vedtatt en ny skatt på Havbruksnæringen for å sikre kommunene større inntekter. Svaret på samfunnet sine utfordringer er ikke økte skatter, men målrettede skatter og avgifter som bidrar til vekst og utvikling i næringen på en bærekraftig måte. Det er det kommunene trenger, og det er det samfunnet trenger.

onsdag 7. juni 2017

Vi trenger ingen ny statsminister


Verden er i endring. Trump har varslet en mere proteksjonistisk linje, «USA først» som han sier. Forholdet mellom USA og Nord-Korea er svært spendt. I randsonen til Europa er det krig og nød. Mennesker flykter fra krig og elendighet både i Afrika og flere land i Midøsten. I fredelige Europa har vi opplevd både større og mindre terroraksjoner. Verden er ustabil. Vi tenger ingen ny regjering som ikke vil spille på lag med NATO, og som vil si opp EØS avtalen, og gå på akkord med FN traktater og det gode arbeidet i WTO.