mandag 2. september 2013

Norsk sjømannskunnskap skal sikres

Høyre har store ambisjoner om å styrke den maritime næringen. Bergen er en av de viktigeste sjøfartsbyer i Europa. Over 1000 skip er eiet og driftet fra Bergen. Regner vi med hele Vestlandet er det et betydelig større antall båter. Norsk sjømannskunnskap har sikret denne næringen konkurransekraft gjennom generasjoner. Det skal den i fremtiden også. Høyre legge til rette for at godt kvalifiserte sjøfolk får gode arbeids- og levevilkår, og vi la nylig frem Høyres maritime strategi som skal gi styringsfart for den maritime næringen fremover mot 2020.