lørdag 27. oktober 2012


Status for Vegprosjekta i Sund kommune


I denne bloggen gjer eg ein oversikt og status over vegprosjekta me har i arbeid der Hordaland Fylkeskommune og Statens vegvesen er involvert. Måndag 22. oktober hadde me møte med dei. Dei minste prosjekta som berre gjeld kommunale vegar blir ikkje omtala her.

lørdag 20. oktober 2012

Strakstiltak

I denne bloggen kjem eg med ei lita oppsummering av denne veka. Det har vore formannskapsmøte og andre møter. Me opplever at trafikkproblema aukar og no er det på høg tid at det blir iverksatt strakstiltak. Dette kan du lese meir on i denne bloggen.

lørdag 13. oktober 2012

Budsjettarbeid


No er statsbudsjettet framlagt og arbeidet med å få på plass kommunebudsjettet for neste år startar med full tyngde. Sund kommune er ein av ”budsjett vinnarane” bland kommunane i Hordaland meiner dep.råd Eivind Dale i kommunaldepartementet, men det er ikkje noko grunn for å juble. Etter min oppfatning er budsjettet i tal nokolunde som forventa for oss i Sund, men eg er overraska av at Bergen kjem så dårleg ut. Konsekvensane av samhandlingsreforma har regjeringa heilt gløymt.
 

lørdag 6. oktober 2012

Sotra i 2020

Onsdag fekk eg presentert mine tankar for Sotra i år 2020 på eit seminar arrangert av Senioruniversitet. Sotra er ein god plass å leve og bu. Få plasser er det betre mogeligheiter for å skape ei god framtid som sikrar velferd, vekst og trygge løysningar for alle innbyggara.

I denne bloggen kan du lesa litt om mine tankar for Sotra og regionen i 2020. Bloggen er ikkje komplett for alt eg ser for meg i 2020, men baserar seg på eit 15 minutters munnleg innlegg i kultursalen i Fjell, men beskriv utviklingstrekka slik eg trur dei vil gå.