mandag 3. mai 2021

Høyres plan for et nytt yrkesfagløft for de neste fire årene

Norge har et stort behov for fagarbeidere i fremtiden. Derfor må vi gjøre enda mer for å løfte yrkesfagene, øke rekrutteringen til yrkesfagene og øke gjennomføringen. Kjørende utstyrsbusser, yrkesfaglige ungdomsskoler og strengere krav til yrkesfaglærernes kompetanse er blant Høyres lovnader for et nytt yrkesfagløft.