fredag 1. mars 2019

De glemte flyktninger

Kommunal og forvaltningskomiteen på Stortinget har vært i Jordan og Libanon på komitereise. Det har vært nyttig og lærerikt. Norge gjør en formidabel innsats. Det handler om at mennesker skal behandles med verdighet. Etter denne turen er jeg enda mer overbevist om at flyktningkriser må løses internasjonalt, og den økonomiske innsatsen bør i størst mulig grad rettes mot helt nødvendig innsats i nærområdene. I denne Bloggen skriver jeg om mine opplevelser og inntrykk og er på ingen måte en oppsummering av Høyres eller komiteen sin oppfatning.