lørdag 25. januar 2014

Konkurransekraft - 101 dager med ny regjering

Du har sikkert lest det flere plasser. 100 dager med ny regjering, og hva vi blåblå har fått til. I denne bloggen kan du lese litt om samme tema, men også litt om utfordringene, og mine vurderinger.

tirsdag 14. januar 2014

Forsvarets Høyskole

I dag tirsdag 14. januar var første dag på skolebenken igjenn for ein periode på 3 mnd. Nå som elev ved forsvarets Høyskole - Sjefskurs nr 12.  I denne bloggen kan du lese litt om kurset.

lørdag 11. januar 2014

Første uka på jobb i det nye året

Denne uka har eg deltatt både på NHO arrangement lokalt her i Hordaland og på NHO sin års konferanse i Oslo. Spennende og interessante dager. Onsdag kveld og torsdag var jeg i Stavanger og holdt innlegg på samvirkekonferansen der temaet var Rogalandsjordbruket og framtida.


Toppes fredspipe med Warloe

Det var nokk også mange Høgre folk som svelgde baconet vrangt, og sølte kaffi på skorta då dei las Henning Warloe sine betraktningar søndag morgon 5.januar i BT. Han må ha vore i bakrus denne sundagsmorgonen. Kva tilstand Kjersti Toppe var i då ho las Høgre sin distriktspolitikk veit eg ikkje, men ho har iallfall ikkje forstått kva ho las. Henning Warloe sine betraktningar er ikkje i tråd med Høgre sin politikk. Det burde stortingsrepresentant Kjersti Toppe forstå.

 

fredag 10. januar 2014

5000 tonn makrell i nord


Fiskeri- og kystdepartementet har i reguleringen av fisket etter makrell i 2014, satt av 5000 tonn makrell for et makrellfiske i Nord-Norge. Dette har skapt sterke reaksjoner blant enkelte fiskere og redere og ikke minst politikere. I denne bloggen kan du lese litt om bakgrunnen for denne reguleringen og hvordan prosessen fremover blir.
 

lørdag 4. januar 2014

Næringslivet hovudtema på Nyårsmøtet 2014

Næringslivet og kommunane  i Hordaland sine utsikter og forventningar til 2014 var hovudtemaa på fylkesordføraren sitt Nyårsmøtet 2014 i Bergen fredag 3. januar. Dette er eit årleg møte der fylkesordførar inviterar stortingsrepresentantar for Hordaland, fylkespolitikarar, ordførarane i hordalandskommunane, representantar for næringsliv, organisasjonar, næringsliv, høgare utdanningsinstitusjonar m.fl.