lørdag 26. november 2011

Veke 47. Busjett, samhandling og Museum Vest i fokus

Denne veka har det vore arbeidd med budsjett og kultur. Styremøre i Regionrådett Vest og toppleiarsamling i Helse Bergen. Arbeid med kultur har vore knytt til museum. Museum Vest har overteke Gunnar Mikkelsen sin maretime samling og me må også finne ei løysing for samlinga på Berge.


lørdag 19. november 2011

Veke 46. Ei krevjande veke går mot helg

Dette har vore ei krevjande veke. Barnedødsfall - på ein slik måte me har opplevde her i Sund er heldigvis uvanleg. Kommunen har hjelpt dei som er mest ramma av denne tragedien etter behov og evne. Søndag blir det ei minnemarkering. Det har også vor stor aktivitet på andre områder – som vanleg.


torsdag 17. november 2011

Minnemarkering for 8 år game Monika

Måndag ettermiddag vart Sund atter ein gong råka av ei tragisk hending. 8 år gamle Monika Sviglinskaja bli funne omkommen. Søndag kl 18:00 blir det ei minne markering.

lørdag 12. november 2011

Veke 45. Samferdselsprosjekt, næringsutvikling og helsehus i fokus

Denne veka har det vore kommunestyre, byggjemøte Stranda skule og styremøte i BRB for å nemna noko. Val av medlemmer til ungdomsråd og møte i Klimarådet i Hordland har detogså vore. Det har såleis vore ei aktiv veke med mange viktige saker for oss Sundsoknara.

onsdag 9. november 2011

Framlegg til uttale frå Sund kommunestyre - KVU Bergensregionen


I kommunestyret på Tysdag drøfta me Statens Vegvesen sin KVU (konseptvalsutgreiing for transportsystemet for bergensområdet.) Kommunestyret meiner KVUèn ikkje tek nødvendige omsyn til behova til Sund kommune i det framtidige vegsystemet. I denne bloggen kan du lesa høyringsuttalen vår og sjølve KVUèn om du vil!

lørdag 5. november 2011

Veke 44. Marin næring i fokus.

Denne veka har i stor grad vore prega av arbeid med marin næring. Fokus har vore marin klynge bygging, omdømearbeid og marknads innovasjon. Eg var også innom seminaret på Straume om regionsenteret.

torsdag 3. november 2011

Omdømmeundersøkelse for marine næringer i Austevoll, Sund, Fjell og Øygarden: Aktuell arbeidsplass for ungdommen?

Professor Magne Supphellen frå NHH har gjennomført ei undersøkning for kommunane Austevoll, Sund, Fjell og Øygarden. Her er hans resyme frå resultata.