tirsdag 2. oktober 2018

Er det virkelig billigere, bedre og mer humant?På lederplass i Dagbladet 21.09.2018 blir det tatt til orde for at Norge bør utrede og teste en nederlandsk modell for innkvartering av enslige mindreårige. Modellen innebærer at enslige mindreårige asylsøkere plasseres i fosterhjem/mottaksfamilier fremfor i mottak, aller helst med foreldre med samme kulturbakgrunn. Lederen i Dagbladet kom i kjølvannet av dobbeltdrapene i Trondheim, hvor både gjerningsmann og ofre kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere.


Fattigdomspakke Statsbudsjettet 2019


181 millioner til barn i lavinntektsfamilier.
Det går godt i Norge. Vi må bruke de gode tidene til å få flere i jobb og hjelpe familiene som sliter med fattigdomsutfordringer. Andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt har vært økende gjennom mange år. Innvandring er en viktig forklaring.