søndag 10. januar 2021

Kompensasjonsordningen for næringslivet

  Regjeringen viderefører kompensasjonsordningen for næringslivet til ut april 2021. Støttenivået videreføres på samme nivå som i januar og februar, det vil si at bedrifter kan søke om kompensasjon for inntil 80 prosent av de faste kostandene sine.