mandag 20. oktober 2014

Regjeringen investerer i trygg sjømat og mere kunnskap!

Sjømatnæringens verdiskapingspotensial er stort, og med riktige grep i dag kan vi sikre en mangedobling i årene som kommer. Norges store havområder og vår langstrakte og produktive kystlinje gir et fantastisk utgangspunkt.

Flere kriminelle skal ut av landet

Helt siden denne regjeringen tiltrådte har det vært et uttalt mål at kriminelle utlendinger og andre personer uten lovlig opphold skal sendes ut så raskt som mulig. Så vil det være tilfeller der noen med ulovlig opphold er utsatt for menneskehandel og som selv ikke kan stå ansvarlig for at de er i Norge. Professor Line Alice Ytrehus tar til ordet i BT for at disse personene bør i større grad innvilges permanent oppholdstillatelse. En generell liberalisering av praksis vil etter mitt skjønn kunne forsterke problemene med illegal innvandring og menneskesmugling. Norge må på ingen måte fremstå som et liberalt land eller fristat for illegal innvandring.

torsdag 16. oktober 2014

Opprop om lakselus


Et engasjement på vegne av miljøet og villaksen er viktig. De siste årene har mange sett en betydelig svekking av ville laksefiskbestander. I følge forskerne er lakselus en trussel mot vill laksefisk, og en viktig årsak til den reduksjonen i bestandene vi nå opplever.

Det er nettopp derfor regjeringen tar luseutfordringene på alvor.

torsdag 9. oktober 2014

Statsbudsjett og virkninger for Hordaland

I denne bloggen kan du lese om noen av  regjeringen sine satsinger og budsjettvirkningene i Hordaland. Regjeringen leverer på det Høyre gikk til valg på. Styrking av samferdsel, utdanning og konkurransekraft er noe av det som vi kan se igjenn i budsjettet.

Noen av mine argument for å stemme nei til OL.


Jeg var en av de som i forkant av OL beslutningen i Høyre var tydelig på hva jeg mente Høyre burde mene om OL. Som kjent tilrådde Høyre at regjeringen skulle være negativ til OL. Med en slik tilråding fra Høyres stortingsgruppe valgte søkerbyen Oslo å trekke sin OL søknad. I denne bloggen kan du lese om noen av argumentene for å si nei til OL i Oslo i 2022.