søndag 3. september 2017

Ny ordning for finansiering av skip bygget ved norske verft til bruk i Norge


Regjeringen foreslår å opprette en ny markedsmessig låne- og garantiordning for kjøp av skip fra norske verft når disse skipene skal brukes i Norge, herunder ferger, fiskebåter, brønnbåter og hurtigbåter. Ordningen skal forvaltes av GIEK og Eksportkreditt Norge. Ordningen vil være en midlertid treårig ordning som skal evalueres. Regjeringen foreslår en garantiramme på 10 mrd. kroner for ordningen i 2018.

Et bedre, mer inkluderende og varmere samfunn med Høyre


I denne bloggen kan du lese om 14 konkrete tiltak vi har gjennomført, og ytterligere 7 tiltak vi vil gjennomføre for å gjøre samfunnet mer inkluderende og varmere.
Høyre er garantisten for store, og små men viktige, grep for å skape et samfunn med muligheter for alle. Høyre går i 2017 til valg på å fylle klasserommene med enda mer kunnskap, kortere ventetid og bedre behandling i helsevesenet og å skape flere arbeidsplasser. Disse grepene gir bedre velferd for den enkelte og i samfunnet. De som trenger disse grepene mest er dem som har minst. Høyres politikk skaper et varmere samfunn, selv om våre politiske motstandere gir inntrykk av det motsatte.
 

Ledighet ned og veksten går opp


Optimismen er tilbake i norsk økonomi. Ledigheten fortsetter å gå ned, veksten går opp og flere kommer i arbeid. Men vi har fortsatt en jobb å gjøre for å gi de som faller utenfor arbeidsmarkedet en ny sjanse. Det siste bedriftene i vårt fylke nå trenger er Arbeiderpartiets varslede skatte- og avgiftsøkninger på minst 15 milliarder.