fredag 31. mars 2017

Plikter til besvær


Det pågår et ulmende kystopprør blant Ap sine tillitsvalgte i nord. Det er bred politisk enighet på Stortinget om at pliktene ikke fungerer etter sin hensikt. Regjeringen foreslo en liberalisering av pliktsystemet i Sjømatindustrimeldingen. Stortinget mente beslutningsgrunnlaget var mangelfullt, og ba om en ny utredning av saken. Nå foreligger utredningen, og regjeringen har gitt sin anbefaling til Stortinget. I Stortinget skal vi nå ta til med vårt arbeid.

tirsdag 28. mars 2017

Gaveforsterkning 2017 – Hordaland


Kulturdepartementet tildeler tilskudd på til sammen 8,7 mill. kroner i gaveforsterkning til 15 kunst – og kulturvirksomheter i Hordaland: Teaterdrift Bergen, Bymuseet i Bergen, Granvin herad, Museumssenteret i Hordaland, Bergen Nasjonale Opera, Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien, Nattjazz, KODE Kunstmuseene i Bergen, Stiftelsen Bergen Sjøfartsmuseum, Bergen Kunsthall, Baroniet i Rosendal, Museum Vest, Oseana Kunst og Kultursenter, Festspillene i Bergen og Vossa Jazz

 

Lov om Nettolønn for sjømenn er vedtatt!


Tysdag 28.april vedtok Stortinget Lov om tilskott til sysselsetting av arbeidstakarar til sjøs. Lova blir med å sikra at tilskots ordninga som har utvikla seg over tid,  blir eit viktig verkemiddel for å bevare Norges posisjon som leiande maritim nasjon.

mandag 27. mars 2017

Et punktum er satt i Monikasaka.


Endelig er det slått fast at dommen til barnedrapsmannen Donatas er rettskraftig. Endelig kan Kristina, moren til Monika (8år) få noe fred, og slippe å gjennomgå enda en belastende rettsak.

lørdag 25. mars 2017

Mineralnæringen - en lønnsom medspiller i det grønne skiftet

Mineralressursene skal forvaltes slik at de bidrar til utvikling av en bærekraftig og verdiskapende mineralnæring til det beste for samfunnet. Næringen skal være blant verdens mest miljøvennlige, og aktive i å ta i bruk fremtidsrettede løsninger. Skal mineralnæringen vokse og utvikle seg er det viktig at ressursene blir kartlagt, og at nødvendige løyver gitt til gruvedrift.