torsdag 15. april 2021

Koronakommisjonen har lagt frem sin rapport

24. april 2020 nedsatte regjeringen en uavhengig kommisjon for å gjennomgå og evaluere alle sider ved myndighetenes håndtering av koronapandemien. Koronakommisjonen ble bredt sammensatt, og har løst sitt oppdrag under professor emeritus Stener Kvinnslands ledelse. Kommisjonen har undersøkt relevante sider ved håndteringen av covid-19-pandemien, og la fram sin rapport i dag, 14. april 2021.

tirsdag 13. april 2021

Regjeringen tildeler kommunene ytterligere 750 millioner kronene, som skal kompensere bedrifter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak

 Les pressemeldingen og fordelingen på regjeringen.no

Mange bedrifter er helt avhengig av inntektene gjennom vinteren for å klare å holde hodet over vannet. Smittesituasjonen gjorde det nødvendig med store begrensninger i påskeutfarten også i år. I tillegg er mange overnattings- og serveringsbedrifter i byene hard rammet av restriksjonene.

De siste månedene har smittesituasjonen tilsagt innstramminger i smittevern.  En økning i innstramminger må etterfølges av økonomiske tiltak til bedrifter, familier og kommuner.

Det viktigste vi kan gjøre for å redusere de langsiktige konsekvensene av pandemien, er å sørge for at folk beholder jobben sin eller kommer raskt tilbake i jobb.

Behovene til virksomhetene endrer seg over tid. I denne runden spisser vi tildelingen ytterligere til kommuner med høy sysselsetningsandel i overnattings- og serveringsbransjen. Vi prioriterer også vinterdestinasjonene. I mange kommuner utgjør dette ryggraden i det lokale næringslivet, og regjeringen vil bidra til å sikre disse viktige arbeidsplassene.

Det er viktig at kommunene er raske med å fordele pengene til virksomheter som har det tøft.

Her er en lenke til fordelingen per kommune: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-750-millioner-i-koronastotte-til-naringslivet/id2843940/

  • 675 millioner kroner fordeles til kommuner etter antall ansatte i overnatting og serveringsbransjen i hver kommune.
  • Alle kommuner får et minstebeløp på 250 000 kroner.
  • 75 millioner kroner fordeles til kommuner med mange ansatte innen sesongbasert virksomhet.
  • I tillegg er det lagt vekt på at mange kommuner i Viken også er rammet av redusert handel i vinter som følge av forsterkede smitteverntiltak med særlig høyt tiltaksnivå.

 

Tidligere overføringer til kommunesektoren under pandemien

Samlet har regjeringen snart fordelt 3,1 milliarder kroner til kommunene, som kjenner de lokale forholdene best og kan hjelpe det lokale næringslivet gjennom krisen.

Oversikt over ekstra overføringer i 2020 til kommunesektoren under koronapandemien:

De siste månedene har smittesituasjonen ført til innstramminger i smittevern.  En økning i innstramminger må etterfølges av økonomiske tiltak til bedrifter, familier og kommuner.