mandag 11. november 2013

Hensynet kvinnen kommer først

I BT og ellers foregår det en omfattende debatt om legers reservasjonsrett. Torsdag 7.nov ha
dde jeg et innlegg i papirutgaven til BT. det var en noe forkortet utgave av denne bloggen.

I regjeringsplattformen slår Høyre og FrP tydelig fast at dagens abortlovgivning skal beholdes. Norske kvinners rett til selvbestemt abort er urokkelig. Det er derfor ikke grunnlag for påstander om at regjeringen vil gjøre det vanskeligere for kvinner å få utført en abort slik enkelte hevder i flere innlegg.  

Kommunestruktur og faktabasert debatt


Da jeg leste BT sine debattsider 2.11 ble jeg overrasket. Den ellers så smørblide og hyggelige Kjersti Toppe (SP) må ha hatt en dårlig dag da hun trykket «enter knappen» og sendte sitt debattinnlegg til BT.

Mitt innlegg i BT http://www.bt.no/meninger/debatt/Nodvendig-sammenslaing-3000716.html er en forkortet versjon av denne bloggen.