lørdag 29. oktober 2011

Veke 43. Folkevalgtopplæring og seminar med Fylkesmannen og staten

Denne veka har det ikkje vore mykje kontortid. Har du sendt e-post eller ringt – så er eg på etterskot med oppfølging! Denne veka har det vore blant anna to spennande og interessante seminar på til saman 4 dagar så dermed var veka over.


lørdag 22. oktober 2011

Veke 41. Kommunestyre og Formannskapsveke

Då er det konstituerande kommunestyre over og eg blei valt til ordførar også for dei neste fire åra. Kari-Anne Landro blei valt til varaordførar. Det var kjekt. Elles har det også denne veka vore travelt – som vanleg. Det har vore arbeid med fergekai, gang og sykkelsti, eldreråd og erfaringar etter 22.juli.


lørdag 15. oktober 2011

Veke 41 - Haustferie - og meir kommuneøkonomi

Ei veke utan dei sore politiske saker er forbi. Vek har vore rolig, og eg fekk eit par dagar haustferie. Det største fokuset har vore på kommuneøkonomi og budsjett for 2012.
I dag tidleg fekk eg ”kaffen i halsen” då eg las Vest nytt. Den tilsynelatande kloke Sverre Sangolt (AP) bommar fullstendig i sin ramsalte kritikk.


lørdag 8. oktober 2011

Veke 40. Kommunestyre - Ny næring gamle naust

Då er det helg og nokre dagar med haustferie. Når slike dagar står for dør blir det ofte travelt - mykje må gjerast før ein tar fri. Dene veka var det det siste kommunestyret for dei "gamle" kommunestyremedlemmane. Det har også vore samling for kommunane Sund, Austevoll, Bømlo og Radøy som er med samman med forvaltningsorgana Fylkesmannen og Fylkeskommunen i prosjektet Ny næring i gamle naust. Veka vart avslutta med ein fin avslutningsfest for det gamle kommunestyret på Panorama Fredag kveld.

torsdag 6. oktober 2011

Tøff jobb for lokalpolitikerne - kommuneøkonomien 2012

Utgiftene vokser mer enn inntektene i kommunesektoren neste år. Etter at rikspolitikerne har brukt valgkampen til å love bedre tjenester til innbyggerne, får lokalpolitikerne jobben med å kutte i tjenestene.

lørdag 1. oktober 2011

Prosjektet “Ny næring i gamle bygg i strandsona” 2011-13.

Bygg i strandsona omfattar handels- og gjestgjevarstadar, naust og båtoppdrag, sjøbuer, notheng, salteri, ulike verkstader, båtbyggjeri, smier, butikkar, lagermottak og kaiar. Bygg av ulike arealstorleikar dei fleste i fleire etasjar var sentrale bygningar i det næringsmiljøet som vaks fram på kysten.

Veke 39 Bergensalliansen og Nye Sund Sportsklubb

Denne veka har vore spennande og interessant med møte i Bergensalliansen og "årsmøte" i den nye storklubben "Sund Sportsklubb".