onsdag 3. august 2016

Bondelaget og Staten enige, bøndene leverer og AP fortviler


Bøndene og Staten ble i år også enige om landbruksoppgjøret, og Stortinget fikk fint lite med saken å gjøre. Siden bøndene har forhandlingsrett med Staten er det også den beste løsningen. Likevel, AP-leder Jonas Gahr Støre dukket opp på Bondetinget og sa han ikke har glemt landbruket. Han vil reversere liberaliseringen til regjeringen, snu det han mener er «å bygge ned en modell som fungerer» for heller «å bygge videre på modellen og fornye». Det er jo flott at Støre forteller hva han ikke vil, men det er neimen ikke lett å få fatt i hva han egentlig vil. Støre røre igjen.

mandag 1. august 2016

Forvaltning av felles fiskebestander er krevende


Det er flere utfordringer med forvaltningen av felles fiskeribestander mellom EU, Norge, Russland, Island, Færøyene og Grønland. Representanter fra Nordisk Råd møtte 26 – 29. juni på Island for å ha seminar og diskutere om rammeverket for forhandlinger og forvaltning kan bli bedre.


Lettere for kommunene å tilrettelegge for næringsutvikling


Det skal bli raskere og enklere å lage næringsareal. Regjeringen har fremmet en lovendring til Stortinget som skal gjøre betydelig enklere for kommunene å lage kommuneplaner og reguleringsplaner og selv gi dispensasjon til disse planene.