mandag 8. juni 2020

Høring nye planretningslinjer for strandsoinen


Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger frem forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Høringsfrist er 1. september.

Høyres innvandrings utvalg sin anbefalingDette er en kort oppsummering av hovedpunktene til rapporten levert fra innvandringsutvalget.

Utvalget har vurdert hvordan Høyres innvandringspolitikk bør se ut i neste stortingsperiode. Notatet de har levert skisserer noen grunnleggende prinsipper for innvandringspolitikken, og drøfter mulige tiltak. Her understrekes det at tiltakene er ment som innspill til hva programkomiteen bør vurdere – ikke ferdigtygde tiltak som utvalget mener bør inn i programmet uten videre drøftelse.