mandag 16. desember 2019

Arbeiderpartiets manglende kunnskap om formueskatt


Arbeiderpartiet stiller seg som vanlig uforstående til at kutt i formueskatten kan være positivt for distriktspolitikken. Det er håpløst å diskutere formueskatt med et parti som ikke vil ta inn over seg hvor skadelig denne skatten er for norsk eierskap, næringsliv og sysselsetting i hele landet.

 

tirsdag 10. desember 2019

Kommuneøkonomi
Står det så dårlig til i distriktene og med kommuneøkonomien som venstresiden vil ha det til?
I denne episoden av Opplysningskontoret for politikk kan du få et lite innblikk i status på
Kommunebudsjettet


I Dax 18 diskuterer jeg kommunebudsjettet med Arbeiderpartiet sin finanspolitiske talsperson Hadia Tajik

Det er tid for distriktspolitisk dugnadRegjeringen har nylig lagt frem sin stortingsmelding om distriktspolitikken, «Levende lokalsamfunn for fremtiden.» Her inviteres det til debatt om hvilke politiske løsninger som må til for å sikre fortsatt vekst i alle deler av landet. Meldingen ble i kjent stil sablet ned av Senterpartiet. Jeg håper etter hvert vi kan diskutere løsninger fremfor å svartmale.