torsdag 17. november 2016

På tide å skille politi og påtalemyndighet


Alle er enige om at advokaten til en siktet person ikke skal blande seg inn i politiets etterforsking. Han må gjerne stille spørsmål som kan bedre etterforskningen og gi svar, og det bør være like åpenbart at juristen/aktor på andre siden av rettslokalet har samme retningslinjer å forholde seg til. Aktor må gjerne stille politiet spørsmål, men å lede, prioritere og delta aktivt og blande rollene i etterforskningen har vist seg ved flere anledninger blir ikke en rettstat verdig.