søndag 28. august 2011

Veke 34. Periferifestival og kommunestyre i fokus!

Det er hektiske og travle dagar og eg er sein med å oppdatere bloggen. Det skjer mykje spennande i Sund desse dagar med Periferifestival og politiske møter - så det har vore ei veke med mykje kjekt arbeid.


fredag 19. august 2011

Veke 33. oppstart politiske møter

Då er det blitt litt trykk i sakene att. Denne veka har det vore formannskapsmøte der me blant anna har fordelt resurskoplingsmidlane som var på 174000.- til ulike gode formål. Det har også vore ei veke med fleire andre viktige møter. 

lørdag 13. august 2011

veke 32. Gravferd og førebuing til politiske møter

Denne veka har også vore prega av gravferd og arbeid og tiltak knytt til hendingane 22.juli, men politiske møter startar i neste veke og det krev ein del førebuing.

lørdag 6. august 2011

Veke 31. Ferietida er forbi!

Då er det tilbake på jobb for fullt att etter nokre veker med ferie og redusert aktivitet. Ferien i år var å mala hus, men litt tid til nokre korte båtturar blei det!