lørdag 28. januar 2012

Veke 4. Regionrådsmøte og ny næring i gamle naust i fokus

Denne veka har det vore styremøte i Regionrådet Vest med fleire viktige saker. Det har også styringsgruppemøte i prosjektet ”Ny næring i gamle bygg i strandsona”. No står eg på farten og skal på UKM – eg skal være ein av dommarane!


mandag 23. januar 2012

INVITASJON TIL TURLAGSMØTE


Er du glad i friluftsliv? Da er dette møtet noko for deg!

Vi inviterer alle turglade til Sund folkebibliotek måndag 30.januar kl 18.00.

På bakgrunn av eit fellesmøte sist haust med vandrarar frå Øygarden, Fjell og Sund, kom det opp eit ynskje om å oppretta lokale turlag i alle kommunane som avdelingar av Bergen Turlag (BT) og Den norske turistforening (DNT).

lørdag 21. januar 2012

Veke 3. Seminar - Sotrasamband - oppstart politiske organ

Denne veka har det blant anna vore seminar og møte med Fjell om Sotrasambandet. Dei ulike politiske organa har begynt sin møteverksemd i det nye året og det har såleis også vore møte i Formannskapet og Saksgruppe Næring og utvikling.

lørdag 14. januar 2012

Veke 2. Eit allsidig fokus

Då er me godt i gang i det nye året. Mykje blir drøfta for tida. Skuleveg, symjebasseng, økonomien til Nordsjøfartsmuseet, næringsutvikling med meir. Denne veka har det vore eit allsidig fokus. Neste veke startar dei politiske møta.

lørdag 7. januar 2012

Veke 1 Godt Nytt År

Godt Nytt år alle.
Me er no i full sving med å planlegge dei viktigaste aktivitetane i tida som kjem. Målet for 2012 må bli å skape ein enda betre kommune for innbyggarane i Sund.