onsdag 25. mars 2020

Forslår strengere selvforsørgelse for å få varig opphold i NorgeRegjeringen vil stramme inn på unntakene fra selvforsørgelseskravet for varig opphold i Norge. Forslaget gjelder utlendinger under grunnopplæring og videregående utdanning. Kun de som er i godkjent opplegg gjennom introduksjonsordningen, i NAV-tiltak eller som omfattes av ungdomsretten til videregående opplæring skal få unntak fra kravet til å forsørge seg selv.

fredag 20. mars 2020

Tiltak for å motvirke konsekvensene av korona

Denne bloggen er en "daglig" oppdattering og beskrivelse av hvilke tiltak regjering og Storting har iverksatt siste uke for å redusere de negative konsekvenser korona viruset medfører.


Småkommunene må også urbaniseres

På tross av 60 år med aktiv distriktspolitikk, har den ikke fått folk til bli boende i småkommunene. Nå bor over 80 prosent av den norske befolkningen i tettsteder og byer.
Er det kanskje på tide å sørge for at folk får det de trenger for å bli boende utenfor de største byene?

Asylretten som system har brutt sammen

Det er 70 millioner mennesker på flukt. om bare 1 prosent av de skulle komme til Norge vil vår velferdsstat bryte sammen.