mandag 28. februar 2022

Krigen i Ukraina preger oss alle

Torsdag 24. februar var en svart dag for Europa. Det er krig i Europa, og den krigen berører oss alle.

·        Russland har nok en gang angrepet et naboland. Putin har nok en gang valgt krig foran fred og demokrati. Vi fordømmer dette på det sterkeste. Ansvaret for denne meningsløse krigen hviler ene og alene på én person: Vladimir Putin.


·    Putins grove overgrep mot Ukrainas frihet og selvstendighet er svært alvorlig, men dessverre ingen overraskelse. De siste åtte årene etter anneksjonen av Krim har Russland gjennomført krigshandlinger i Ukraina, som har ført til tap av over 14 000 menneskeliv, sendt over tre millioner mennesker inn i en akutt humanitær krise og opp mot en halv million mennesker på flukt.

·       Høyre har den siste halvannen måneden, som det eneste partiet, stilt flere spørsmål til regjeringen om tydeligere økonomisk og politisk støtte til Ukraina. Vi har særlig vært opptatt av humanitær bistand. Vi er glade for det som nå kommer, og vi støtter regjeringens signaler om å sende mer hjelp til Ukraina.

·        Høyre støtter også tiltakene regjeringen kom med knyttet til å trekke oljefondet ut av Russland og – sammen med EU – stenge luftrommet for russiske fly. Høyre har i over en måned spurt regjeringen om hvilke planer de har for hjelp i Ukraina i opptakten til krigen som nå har rammet landet. Vi har også etterspurt konkrete tiltak.

·        Signalene regjeringen nå sender om at de vil sende militært materiell er viktig. Regjeringen har vår fulle støtte til å sende det materiellet og utstyret som nå er besluttet.

·        I utgangspunktet legger Stortingets 1959-vedtak tydelige hindre for å bidra med militært materiell til områder der det er krig eller krig truer, eller det er borgerkrig. Det er regjeringen som sitter på den fulle oversikten og har dialogen med våre allierte. Høyre vil lytte til deres vurderinger. Men slik situasjonen er nå vil det være riktig av regjeringen å vurdere om også A-materiell (våpen og ammunisjon) bør sendes fra Norge til Ukraina.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar