mandag 19. oktober 2020

Vi lever i en urolig verden, men regjeringen trygger samfunnet

Nylig ble det avslørt at Russland sto bak datainnbruddet på Stortinget. Russland har tidligere bl.a forstyrret våre GSM signaler. Flere nasjoner viser også interesser for de strategiske viktige nordområdene. Et troverdig forsvar er statens mest grunnleggende virkemiddel for å sikre fred og stabilitet. Regjeringen la frem ny langtidsplan for forsvarssektoren og Samfunnssikkerhetsmeldingen 16 oktober.

torsdag 15. oktober 2020

11 spørsmål til Nils Bjørke (SP) - Han vil ikkje svare!

Senterpartiet drøymer om eit regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet etter stortingsvalet om eitt år. Men det blir neppe mogleg utan SV og MDG på laget. Kor store kamelar er då Nils Bjørke villig til å svelgje?

onsdag 14. oktober 2020

tirsdag 13. oktober 2020

Skremmende lavmål av BT om formueskatt

Jeg har invitert BT med på bedriftsbesøk for å møte fortvilte eiere som sliter med å betale formueskatt regningen. BT har dessverre avslått, noe som er utrolig synd, for en avis på Vestlandet burde kunne næringslivet vårt.

lørdag 10. oktober 2020

Forskjellane har aldri vore mindre i Norge!

Årets trontaledebatt var prega av formueskatt debatt. Den nye Frisch-rapporten ble det argumentert for. 5 års feilaktig argumentasjon frå venstresida gjentok seg. Gang på gang blei det hevda at forskjellene aukar, men er det rett?

søndag 4. oktober 2020

Ny tiltakspakke for å motvirke konsekvensene av koronaepidemien

 

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti er enige med Fremskrittspartiet om en ny tiltakspakke for å motvirke konsekvensene av koronaepidemien