torsdag 27. september 2018

Hva mener egentlig venstresiden i norsk politikk om KRF?

I denne bloggen er det en "knippe avisinnlegg" der AP og andre på venstresiden kritiserer KRF sin politikk. Er KRF virkelig så velkommen på venstresiden i norsk politikk som enkelte tar til ordet for?
nederst i bloggen er det et verdiregnskap for hva noe av det KRF har oppnådd i sammarbeid med regjeringen.


lørdag 22. september 2018

Økning i antall lærekontrakter


Nylig publiserte utdanningsdirektoratet nye, foreløpige tall, som viser at det er en økning i antall lærekontrakter. Flere fylker har økning både fra 2016 og 2017, andre fylker har økning fra 2016, men ikke 2017 og ett fylke har nedgang.
Flere elever velger yrkesfag og antallet lærekontrakter øker nasjonale for tredje året på rad. Men vi kan ikke la gode tall bli en hvilepute.