lørdag 30. juni 2018

Kommunereform


Kommunereformen

I perioden 2014 – 2017 er totalt 119 kommuner vedtatt slått sammen til 47 nye kommuner. Kommune Norge vil snart bestå av 356 kommuner. Selv det er for mange kommuner!

Det er fortsatt et stort potensiale for ytterligere flere kommunesammenslåinger. Resultatet fra reformen så langt er at hovedtrekkene i kommunestrukturen i landet ikke er endret vesentlig.

  • Fortsatt vil ca. halvparten ha kommunene ha under 5000 innbyggere.
  • Over 120 kommuner har færre innbyggere enn 3000.
  • I 2017 opplevde kommuner med under 3000 innbyggere i snitt en befolkningsnedgang på 0,5 prosent
  • Kommuner med over 15000 innbyggere i snitt hadde en befolkningsvekst på 1 prosent
  • Kun 72 av 221 kommuner med under 5000 innbyggere hadde en økning i folketallet, og av disse var det var det kun 24 som vokste med mer enn 15 innbyggere.